GASA GROUP Holland

Gasa Group Holland B.V. is specialist in sierteeltproducten en toegevoegde waarde. Ze bieden een breed assortiment, ingevuld naar de wensen van de klant. Naast het beste product, bieden ze een totaalpakket van service en diensten.

Neem contact op

Het bedrijf

Gasa Group Holland B.V. is specialist in sierteeltproducten en toegevoegde waarde. Ze bieden een breed assortiment, ingevuld naar de wensen van de klant. Naast het beste product, bieden ze een totaalpakket van service en diensten.

De klantvraag

Het management van GASA GROUP Holland B.V. wil twee prestigieuze certificaten behalen, te weten: ISO-9001 en MPS-Florimark Trade. Niet alleen omdat sommige klanten het eisen, maar vooral ook omdat het de medewerkers meer betrokken maakt bij de bedrijfsvoering en het een kans biedt om gezamenlijk na te denken hoe je zo veilig en efficiënt mogelijk kan werken. Daarnaast is ISO vooral gericht op het in kaart brengen van de risico’s in je processen om vervolgens te kunnen bepalen welke maatregelen je kunt nemen.

Resultaat

Door mijn ervaring met kwaliteitsmanagement in de sierteeltbranche kon ik de bestaande processen goed in kaart brengen. Ik heb tegelijkertijd een collega van GASA GROUP Holland begeleid en ingewerkt zodat hij de taak van kwaliteitsverantwoordelijke op kan pakken en uitwerken. Samen hebben wij audits en interviews gehouden met afdelingshoofden en andere medewerkers om niet alleen alles te kunnen beschrijven maar ook de risico's van elk proces in kaart te brengen. We hebben van alle procedures stroomdiagrammen gemaakt in een online kwaliteitssysteem (Scienta), met per stap indien nodig een koppeling naar een stukje extra tekstuele uitleg. Het resultaat is dat ik binnen 4 maanden de twee certificaten van zowel ISO 9001 als MPS-Florimark Trade kon bemachtigen, mede dankzij de fijne samenwerking met het hele management van GASA. Wil je ook een certificaat? Bel Inesco!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Liever direct bellen?

Bekijk ook eens